bravcove

Delenie bravčového mäsa:

1. Stehno  2. Plece  3. Karé  4. Krkovica  5. Predné koleno  6. Zadné koleno  7. Panenka  8. Bok  9. Chvost 

10. Hlava  11. Lalok 12. Nožičky 

 

hovaedzie

Delenie hovädzieho mäsa:

1. Falošná sviečkovica  2. Predné  3. Roštenka s kosťou  4. Rump steak, bok s kosťou, rebro  5. Flank steak 

6. Roštenka bez kosti  7. Sviečkovica  8. Hruď

 

hydina

Delenie hydinového mäsa:

1. Prsia  2. Stehno  3. Horné stehno  4. Krídlo  5. Chrbát  6. Krk 

 

telacie

Delenie teľacieho mäsa:

1. Stehno  2. Predné - kližka, krk, plece  3. Plece  4. Karé s kosťou  5. Sviečkovica  6. Falošná sviečkovica 

 

baranie

Delenie baranieho mäsa:

1.  Stehno  2. Plece  3. Rebrá  4. Krk  5. Karé s kosťou